Báo giá in hóa đơn giá rẻ Hà Nội

Bảng báo giá in hóa đơn giá rẻ chất lượng cao tại Hà Nội

 

TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM

SL

In 1 màu

In 2 màu

In 3 màu

In 4 màu

HÓA ĐƠN A5 Bãi Bằng

CHẤT LIỆU GIẤY: BÃI BẰNG 58mgr

Kích thước: 14.8 x 20.8cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-6 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

13.000đ

16.000đ

19.000đ

22.000đ

100

11.000đ

13.000đ

15.000đ

17.000đ

200

10.000đ

11.000đ

13.000đ

14.000đ

300

9000đ

10.000đ

11.000đ

12.000đ

400

8000đ

9.000đ

10.000đ

11.000đ

500

7.500đ

8.5000đ

9.500đ

10.500đ

HÓA ĐƠN A5 2 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: Cacbon

Kích thước: 14.8 x 20.8cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-6 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

20.000đ

23.000đ

26.000đ

29.000đ

100

18.000đ

20.000đ

22.000đ

24.000đ

200

17.000đ

18.000đ

20.000đ

21.000đ

300

16.000đ

17.000đ

18.000đ

19.000đ

400

15.500đ

16.5000đ

17.500đ

18.500đ

500

15.000đ

16.000đ

17.000đ

18.000đ

HÓA ĐƠN A5 3 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: Cacbon

Kích thước: 14.8 x 20.8cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 1200đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-6 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

28.000đ

32.000đ

35.000đ

39.000đ

100

26.000đ

28.000đ

30.000đ

33.000đ

200

25.000đ

26.000đ

28.000đ

29.000đ

300

24.000đ

26.000đ

27.000đ

28.000đ

400

23.000đ

24.000đ

25.000đ

26.000đ

500

22.500đ

23.500đ

24.500đ

25.500đ

 

 

TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM

SL

In 1 màu

In 2 màu

In 3 màu

In 4 màu

HÓA ĐƠN A4 BB

CHẤT LIỆU GIẤY: BÃI BẰNG 58mgr

Kích thước: 20.8 x 29.7cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

20.000đ

24.000đ

28.000đ

32.000đ

100

19.000đ

21.000đ

23.000đ

26.000đ

200

18.000đ

19.000đ

21.000đ

22.000đ

300

17.000đ

18.000đ

20.000đ

21.000đ

400

16.500đ

17.500đ

19.500đ

20.500đ

500

16.000đ

17.000đ

18.500đ

19.500đ

HÓA ĐƠN A4 2 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: CÁC BON

Kích thước: 20.8 x 29.7cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + thêm 900đ/1quyển

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

35.000đ

38.000đ

42.000đ

46.000đ

100

33.000đ

36.000đ

39.000đ

41.000đ

200

32.000đ

34.000đ

36.000đ

38.000đ

300

31.000đ

33.000đ

35.000đ

37.000đ

400

30.500đ

32.500đ

33.500đ

35.500đ

500

30.000đ

31.000đ

32.500đ

33.500đ

HÓA ĐƠN A4 3 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: CÁC BON

Kích thước: 20.8 x 29.7cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + thêm 1200đ/1quyển

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

48.500đ

53.500đ

57.500đ

62.500đ

100

46.000đ

49.000đ

52.000đ

55.000đ

200

44.500đ

47.500đ

49.500đ

51.500đ

300

43.500đ

45.500đ

47.500đ

49.500đ

400

42.500đ

44.500đ

46.500đ

48.500đ

500

42.000đ

44.000đ

46.000đ

48.000đ

 

 

Mẫu in nổi bật

CÔNG TY TNHH IN ĐỨC MẠNH
Địa chỉ: 269 Đường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 0243.6629210 | 024 6260 0406 
Mobile: 0976.814.903 | 0932.262.264
Email: ducmanhprint@gmail.com
Liên kết